Dokument podpira brskalnik Google Chrome.
INFO
INFO

ZAVAROVANJA MOTORNIH VOZIL 2018

ENG
ZAVAROVANJA MOTORNIH VOZIL 2018
SPLOŠNI PODATKI O MOTORNIH VOZILIH
graf-s1-1
tabelaS2
graf-s2-1
število
delež
tabelaS3
graf-s3-1
can-s3-1
s3_rast
myLine_s3_1
data_s3
MOTORNA VOZILA / število
/
tabelaS4
graf-s4-1
MOTORNA VOZILA / število
/
tabelaS6
graf-s6-1
število
/
graf-s7-1
tabelaS8
število
/
tabelaS9
tabelaS10-1
tabelaS10-2
tabelaS11
graf-s11
stopnja
/
tabelaS12
graf-s12
premija
/
tabelaS13
graf-s13
zavarovalna gostota
/
tabelaS14
graf-s14
delež
/
tabelaS15
graf-s15
zavarovalna penetracija
/
ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI (AO)
tabelaAO1
tabelaAO2
graf-ao2-1
znesek
/
graf-ao2-2
znesek
/
graf-a02-3
delež
/
graf-ao2-4
rezultat
/
graf-ao2-5
tabelaAO3-1
tabelaAO3-2
tabelaAO3-3
tabelaAO3-4
graf-ao3-1
število
/
Škodni sklad
tabelaAO4
graf-ao4-1
število
/
Odškodninski urad
tabelaAO5
KASKO ZAVAROVANJE MOTORNIH VOZIL (AK)
tabelaAK1
tabelaAK2
graf-ak2-1
število
/
graf-ak2-2
znesek
/
graf-ak2-3
delež
/
graf-ak2-4
graf-ak2-5
ZAVAROVANJE LASTNIKA VOZILA
IN VOZNIKA ZA TELESNE POŠKODBE (AO+)
tabelaAOP1
tabelaAOP2
graf-aop2-1
število
/
graf-aop2-2
znesek
/
graf-aop2-3
delež
/
graf-aop2-4
graf-aop2-5